หลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง : ละเมิดทางปกครอง การกระทำละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทำละเมิดทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง ความรับผิด กำหนดเวลาฟ้องคดี / อำพน เจริญชีวินทร์.  (Text) (Text)

อำพน เจริญชีวินทร์
Call no.: KPT2840 .อ633 2549Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)Description: 2, 4, 334 หน้าISBN: 9742033609Subject(s): ความรับผิดของราชการ -- ไทยละเมิด -- ไทยกฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2840 | .อ633 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .อ633 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011052017
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .อ633 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011052025
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840 .อ633 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011051936
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840 .อ633 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011051944
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840 .อ633 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011051951
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .อ633 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011051969
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .อ633 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011051977
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .อ633 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011051985
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2840 .พ72 2556 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / KPT2840 .ส42 การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ : KPT2840 .อ62 2561 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : KPT2840 .อ633 2549 หลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง : KPT2845.ก29 2539 ก52 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2845.ก29 2539 ก52 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2845.ก292539ก52 2544 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544