แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พัณณิน กิติพราภรณ์.  (Text) (Text)

พัณณิน กิติพราภรณ์
Call no.: JQ1745 .พ63Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, [2548?]Description: 102 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9744492368Subject(s): ประชาธิปไตย -- ไทยLOC classification: JQ1745 | .พ63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011273852
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011273860
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011273795
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011273803
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011418994
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011419000
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011273837
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011273845
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011273811
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011273829
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745 .พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011035301
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .ป465 จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม / JQ1745 .ป465 จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม / JQ1745 .พ63 แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / JQ1745 .พ63 แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / JQ1745 .พ463 5 ปีของการปฎิรูปการเมืองตามรัฐธรรมฉบับใหม่ = [Five years of political reform under the new constitution] : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2545 / JQ1745 .พ464 การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ = Constitution reform : comparative perspectives : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 8 ประจำปี 2549 วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2549 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร / JQ1745 .พ464 การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ = Constitution reform : comparative perspectives : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 8 ประจำปี 2549 วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2549 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544