การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / ประเวศ มะกรวัฒนะ.  (Text) (Text)

ประเวศ มะกรวัฒนะ, 2486-
Call no.: KPT1758.ย2 ป46Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2546Description: 176 หน้าISBN: 9744492376Subject(s): การยกฟ้อง -- ไทยองค์การมหาชนอิสระ -- ไทยLOC classification: KPT1758.ย2 | ป46
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1758.ย2 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011271955
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1758.ย2 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011271963
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1758.ย2 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011271898
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1758.ย2 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011271906
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1758.ย2 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011271914
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1758.ย2 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011271922
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT1758.ย2 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011035293
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1758.ฟ52 พ948 2559 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 4 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม / KPT1758.ฟ52 ว46 2559 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติและภาระหน้าที่ของโจทก์ / KPT1758.ย2 ป46 การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : KPT1758.ย2 ป46 การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : KPT1780 .ป63 คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยพยานเอกสาร / KPT1780 .ป63 2548 กฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร / KPT1780 .ป63 2548 กฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544