ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย / ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว.  (Text) (Text)

ฉันทนา หวันแก้ว
Call no.: HM1121 .ฉ63Series: หนังสือชุดความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ; เล่มที่ 2Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Description: 84 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9741333765Subject(s): ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทยการบริหารความขัดแย้ง -- ไทยLOC classification: HM1121 | .ฉ63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM1121 .ฉ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011170306
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM1121 .ฉ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 ยืมออก 19/07/2022 31379011170264
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM1121 .ฉ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ยืมออก 31/08/2022 31379011170249
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM1121 .ฉ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011170256
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM1121 .ฉ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011170272
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM1121 .ฉ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011170280
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM1121 .ฉ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011170298
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HM1121 .ฉ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011041697
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HM1121 .ก64 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (conflict of interests) : HM1121 .ค74 คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแ้ย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม = Conflict of interests / HM1121 .ฉ63 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย / HM1121 .ฉ63 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย / HM1121 .ฉ63 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย / HM1121 .ฉ63 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย / HM1121 .ฉ63 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544