ประมาณการเศรษฐกิจไทย = Thailand's economic outlook / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Call no.: HC445.ก1 ป464Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2549]-Description: เล่ม : ภาพสีประกอบPublication Frequency: รายไตรมาส.Dates of Publication: ก.พ. 2549-.Other title: Thailand's economic outlook [Parallel title]Subject(s): พยากรณ์เศรษฐกิจ -- ไทย -- วารสารไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- วารสารLOC classification: HC445.ก1 | ป464
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 ก.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012496718
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 ก.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012497310
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2558 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014963236
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2558 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014963244
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2558 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014825120
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2558 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014796826
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2558 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014796834
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2557-58 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014676648
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2557-58 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014676655
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2557 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014541610
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2557 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014541628
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2553 มิ.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013467627
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2553-54 ธ.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013398178
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2553-54 ธ.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013398186
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2552 ก.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013394805
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2552 ธ.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013394813
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2553 ก.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013344222
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2552 มี.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012624186
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2552 มี.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012591930
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2552 มี.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012591948
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2550 ก.พ. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012534211
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2550 พ.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012534237
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2550 พ.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012534245
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 ก.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012534260
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 ธ.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012534286
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 ก.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012496726
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 ก.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012496734
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 ก.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012407293
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 มี.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012046844
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2549 ส.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011529329
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2549 พ.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011391191
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2549 พ.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011391209
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2549 พ.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011391217
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2549 พ.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011094076
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014963228
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2556 ธ.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014889118
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2550 ก.พ. (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012534195
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 ก.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012496668
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 ก.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012496577
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2550 ก.พ. (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012534203
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 ธ.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012534278
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 ก.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012496700
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HC445.ก1 ป464 2551 ก.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012496692
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544