นานาทรรศนะว่าด้วยรัฐประศาสนศาสตร์ : รวมบทความวิชาการด้านการบริหารงานคลังสาธารณะและการเมืองการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา / ศุภชัย ยาวะประภาษ, พิพัฒน์ ไทยอารี, วีระศักดิ์ เครือเทพ บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

ศุภชัย ยาวะประภาษ | พิพัฒน์ ไทยอารี | วีระศักดิ์ เครือเทพ | จรัส สุวรรณมาลา, 2496-
Call no.: JQ1746 .น535Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Description: xvi, 269 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): การบริหารรัฐกิจ -- ปกิณกะการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ปกิณกะLOC classification: JQ1746 | .น535
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1746 .น535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011046787
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1746 .น535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011046795
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746 .น535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011046761
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746 .น535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011046779
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746 .ช6 องค์การบริหารงานบุคคลของราชการพลเรือนไทย JQ1746 .ช6 องค์การบริหารงานบุคคลของราชการพลเรือนไทย JQ1746 .ช58 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ / JQ1746 .น535 นานาทรรศนะว่าด้วยรัฐประศาสนศาสตร์ : JQ1746 .น535 นานาทรรศนะว่าด้วยรัฐประศาสนศาสตร์ : JQ1746.ฝ6 ธ4 เอกสารประกอบการฝึกอบรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับข้าราชการระดับ 3-5 JQ1746.ฝ6 ธ4 เอกสารประกอบการฝึกอบรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับข้าราชการระดับ 3-5

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544