แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3148 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011126076
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3148 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011126084
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3148 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011126019
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3148 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011126027
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT3148 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011756328
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT3148 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011756336
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3148 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011126068
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3148 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011126035
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3148 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011126043
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3147.ก312548ก4 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2548 / KPT3147.ก312550ก4 2550 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 : KPT3147 .ด64 2558 คำอธิบายกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / KPT3148 .ม63 มหาวิทยาลัยของรัฐกับกฎหมายปกครอง / KPT3148 .ร36 2563 5 รูปแบบการใช้กฎหมายเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมจากคดีพิพาทในศาลปกครองของอุดมศึกษาไทย : คู่มือเตรียมคดีปกครองด้วยตนเอง ข้าราชการ - อาจารย์ - พนักงาน - ลูกจ้าง / KPT3148 .ร36 2563 5 รูปแบบการใช้กฎหมายเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมจากคดีพิพาทในศาลปกครองของอุดมศึกษาไทย : คู่มือเตรียมคดีปกครองด้วยตนเอง ข้าราชการ - อาจารย์ - พนักงาน - ลูกจ้าง / KPT3148 .ส42 2562 คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544