กฎหมายธุรกิจ / สมคิด บางโม.  (Text) (Text)

สมคิด บางโม
Call no.: KPT920 .ส42 2549Publication: กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ, 2549Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่Description: 255 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749319141Subject(s): กฎหมายธุรกิจ -- ไทยLOC classification: KPT920 | .ส42 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .ส42 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011136653
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .ส42 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011136661
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT920 .ส42 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011136596
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT920 .ส42 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011136604
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .ส42 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011136612
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .ส42 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011136620
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT920 .ส42 กฎหมายธุรกิจ / KPT920 .ส42 กฎหมายธุรกิจ / KPT920 .ส42 2549 กฎหมายธุรกิจ / KPT920 .ส42 2549 กฎหมายธุรกิจ / KPT920 .ส45 2558 ล. 1 สารบัญญัติกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = A miscellany of civil and commercial law : new series. เล่ม 1, นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด / KPT920 .ส45 2558 ล. 2 สารบัญญัติกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = A miscellany of civil and commercial law : new series. เล่ม 2, ซื้อขาย ขายฝาก ขายทอดตลาด ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน ประกันภัย / KPT920 .ส45 2558 ล. 3 สารบัญญัติกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = A miscellany of civil and commercial law : new series. เล่ม 3, ตั๋วเงิน ทรัพย์ ทรัพย์สิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ บิดามารดากับบุตร /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544