คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 295 = The National Counter Corruption Commission and the inspection of the account showing assets and liabilities of the politician under the constitution section 295 : รายงานการวิจัย / โดย ปัญญา อุดชาชน.  (Text) (Text)

ปัญญา อุดชาชน, 2499-
Call no.: KPT4516 .ป62Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549Description: 9, 181, [19] แผ่น : ภาพประกอบISBN: 9749404343Other title: National Counter Corruption Commission and the Inspection of the account showing assets and liabilities of the politician under the constitution section 295 [Parallel title]Subject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการสืบสวนการทุจริต -- ไทยนักการเมือง -- ไทย -- การเงินส่วนบุคคลLOC classification: KPT4516 | .ป62
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4516 .ป62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011077279
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .ป62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011106144
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT4516 .ณ422 2560 โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 : KPT4516 .ธ36 2559 ศาลและวิธีพิจารณาคดีทุจริต / KPT4516 .ป465 2554 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. / KPT4516 .ป62 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 295 = KPT452 .ธ636 2548 แง่คิดในการตีความกฎหมายไทย / KPT4603.22 2547 รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่-- ) พ.ศ.-- (เสนอสภาผู้แทนราษฎร). KPT4604.32477.ก52 2554 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544