ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมคำพิพากษาฎีกาโดยย่อ / รวบรวมโดย อาภรณ์ นารถดิลก, โกเมนทร์ สืบวิเศษ.  (Text) (Text)

อาภรณ์ นารถดิลก | โกเมนทร์ สืบวิเศษ
Call no.: KPT3558.ก28 2549 ป46Publication: กรุงเทพฯ : อ.ก. บรรณสาร, 2549Edition: พิมพ์ครั้งที่ 34, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 37, 484, 955 หน้าISBN: 9749411811Other title: ประมวลรัษฎากร 2549 [Spine title]Subject(s): รัษฎากร -- ไทยภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT3558.ก28 2549 | ป46
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3558.ก28 2549 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011094340
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3555.ส36 น33 ภาระภาษีของวิชาชีพสถาปนิก / KPT3556.ป46 ก365 ปัญหาทางภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ = KPT3557 .S88 Tax planning, asset management, and takeover / KPT3558.ก28 2549 ป46 ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมคำพิพากษาฎีกาโดยย่อ / KPT3558.ก28 2550 ป46 ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมคำพิพากษาฎีกาโดยย่อและแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร / KPT3558.ก28 2552 ป46 ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมคำพิพากษาฎีกาโดยย่อและแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร / KPT3558.ก48 ร52 รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-2537) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544