การศึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนารูปแบบมาตรฐานข้อตกลงในพันธกรณีระหว่างประเทศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้ศึกษาวิจัย ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ศุภัช ศุภชลาศัย | ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Call no.: JQ1745.ก55พ6 ก625Publication: [ปทุมธานี] : ศูนย์, 2548Description: ก-จ, 376 แผ่นNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): การจัดซื้อของทางราชการ -- ไทยการจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับระเบียบการค้าต่างประเทศLOC classification: JQ1745.ก55พ6 | ก625
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55พ6 ก625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011142040
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55ผ68 พ62 การแก้ทุกข์ของราษฎรโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : JQ1745.ก55พ5 น75 แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบองค์การ = JQ1745.ก55พ5 ห364 การใช้ลีนปรับปรุงการกระบวนการทำงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน = JQ1745.ก55พ6 ก625 การศึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนารูปแบบมาตรฐานข้อตกลงในพันธกรณีระหว่างประเทศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : JQ1745.ก55พ6 ช62 สาระน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 เพื่อป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา) / JQ1745.ก55พ6 ช62 สาระน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 เพื่อป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา) / JQ1745.ก55พ6 ศ64 2546 คู่มือการพัสดุ /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544