มาตรการทางกฎหมายในการใช้บังคับเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ / กำลาภ วิวัฒนมงคลกุล.  (Text) (Text)

กำลาภ วิวัฒนมงคลกุล, 2505-
Call no.: DOC .ก6734ม63Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Description: 42 แผ่นSubject(s): การถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยที่ดินของรัฐ -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ก6734ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011172138
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC .ก6669อ75 อุษาคเนย์ที่ถูกสร้างในหนังไทย / DOC .ก6669อ75 อุษาคเนย์ที่ถูกสร้างในหนังไทย / DOC .ก6669อ75 อุษาคเนย์ที่ถูกสร้างในหนังไทย / DOC .ก6734ม63 มาตรการทางกฎหมายในการใช้บังคับเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ / DOC .ก6744อ725 เอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.-- / DOC .ก6746บ33 บทบาทของพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองและที่มาแห่งกฎหมายกับความยุติธรรม / DOC .ก6746ส36 สถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ซึ่งสืบทอดมาจากจารีตประเพณีและบทบัญญัติแห่งกฎหมาย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544