ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ = Product liability / สุษม ศุภนิตย์.  (Text) (Text)

สุษม ศุภนิตย์
Call no.: KPT846.5 .ส75 2549Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 160 หน้าISBN: 9742883475; 9789742883478Other title: Product liability [Parallel title] | คำอธิบายกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ [Cover title] | กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ [Spine title]Subject(s): ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทยLOC classification: KPT846.5 | .ส75 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT846.5 .ส75 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011194231
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT846.5 .ส75 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011194249
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT846.5 .ส75 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011194157
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT846.5 .ส75 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011194165
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT846.5 .ส75 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011194207
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT846.5 .ส75 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011194215
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT846.5 .ส75 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011194223
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT846.5 .ส75 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011194173
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT846.5 .ส75 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011194181
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT846.5 .ส75 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011194199
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT846.5 .พ464 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. -- : KPT846.5 .พ949 2553 สินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ = KPT846.5 .ร63 2559 ข้อต่อสู้เรื่องสถานะความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิค เพื่อหลุดพ้นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / KPT846.5 .ส75 2549 ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ = KPT850.5 .ภ74 2563 ประเด็นท้าทายทางด้านกฎหมายในยุค IOTs : ศึกษากรณีความรับผิดจากการใช้งาน smart car = Legal challenges in the IOTs : case study of smart car's liability : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT854.7 .พ74 2559 ปัญหาเขตอำนาจศาลในการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินที่ข้าราชการได้รับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย / KPT858 .K673 2017 Final report for research on theoretical framework of Thai and Scots contract law : comparative perspectives /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544