การเมืองท้องถิ่นกับการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้ในการปกครองท้องถิ่นของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง = [Local politics and implementation of direct voting system for eleting [i.e. electing] mayor : a case study of Mabtapud Municipality, Rayong Province] / โอฬาร ถิ่นบางเตียว.  (Text) (Text)

โอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2520-
Call no.: JS7153.4.ก1 อ95Publication: [ชลบุรี] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546Description: ก-ฎ, 209 แผ่น : ภาพประกอบISBN: 9743820191Other title: Local politics and implementation of direct voting system for electing mayor : a case study of Mabtapud Municipality, Rayong Province [Parallel title]Subject(s): นายกเทศมนตรี -- ไทย -- ระยอง -- การเลือกตั้งการเลือกตั้งท้องถิ่น -- ไทย -- ระยองLOC classification: JS7153.4.ก1 | อ95Dissertation note: วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสาธารณะ)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Theses Theses Stacks JS7153.4.ก1 อ95 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011178739
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.4.ก1 ส426 แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ในประเทศไทย : รายงานวิจัย / JS7153.4.ก1 ส426 แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ในประเทศไทย : รายงานวิจัย / JS7153.4.ก1 ส426 แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ในประเทศไทย : รายงานวิจัย / JS7153.4.ก1 อ95 การเมืองท้องถิ่นกับการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้ในการปกครองท้องถิ่นของเทศบาล : JS7153.7.ก15 ถ56 2553 โครงการสร้างพลังทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ : JS7153.7.ก15 ถ654 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : JS7153.7.ก15 ส746 เทศบาลกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก /

วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสาธารณะ)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544