เอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.-- / ชาลินี ถนัดงาน.  (Text) (Text)

ชาลินี ถนัดงาน, 2516-
Call no.: DOC .ช6486อ725Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสถาบันพระปกเกล้า, 2545Description: 34 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ครู -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ช6486อ725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011179158
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter DOC .ช6486อ725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011179133
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC .ช941ก15 30 ปี ผามองและทองปาน : DOC .ช4335ผ74 ผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย : DOC .ช6336ค74 คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / DOC .ช6486อ725 เอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.-- / DOC .ช7233ค46 ความรู้ 3 จังหวัดภาคใต้ ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ / DOC .ช9436ม74 มุมมองอนุภาคลุ่มน้ำโขง : เชิงประวัติศาสตร์และทางเศรษฐกิจ / DOC .ช9436ม74 มุมมองอนุภาคลุ่มน้ำโขง : เชิงประวัติศาสตร์และทางเศรษฐกิจ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544