การออกกฎของฝ่ายบริหาร / ประเสริฐ สุขสบาย.  (Text) (Text)

ประเสริฐ สุขสบาย, 2502-
Call no.: KPT2330 .ป465Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549Description: ก-ฏ, 172 แผ่นISBN: 9746714848Other title: Administrative rulemaking [Added title page title]Subject(s): กฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย -- ไทยLOC classification: KPT2330 | .ป465Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2330 .ป465 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011187086
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2330 .ป465 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011187094
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2275 .ค746 2561 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / KPT2275 .ค746 2561 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / KPT2275 .พ94 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม : ศึกษากลุ่มวิชาชีพข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ = Conflict of interests : study on public sector professional group : รายงานการวิจัย / KPT2330 .ป465 การออกกฎของฝ่ายบริหาร / KPT2330 .ป465 การออกกฎของฝ่ายบริหาร / KPT2400 .ก28 2535 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎ ก.พ. / KPT2400.ก35 2535 ป45 สรุปสาระสำคัญและคำอธิบายรายมาตรา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544