เอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.-- / โดย กิตติรัตน์ มังคละคีรี.  (Text) (Text)

กิตติรัตน์ มังคละคีรี
Call no.: DOC .ก6744อ725Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสถาบันพระปกเกล้า, 2545Description: 41 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): กระทรวงศึกษาธิการ -- การบริหาร
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ก6744อ725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011179182
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter DOC .ก6744อ725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011179174
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC .ก6525 การประกอบธุรกิจสายการบินภายในประเทศรับขนคนโดยสารชนิดประจำปี กำหนดเวลาแน่นอน / DOC .ก6658ส63 สิทธิของคนจนในกระบวนการยุติธรรม : DOC .ก6658ส63 สิทธิของคนจนในกระบวนการยุติธรรม : DOC .ก6744อ725 เอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.-- / DOC .ก8423ค56 ความสอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายที่มีโทษในทางอาญาและบทบัญญัติในภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญา / DOC .ก8423ค56 ความสอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายที่มีโทษในทางอาญาและบทบัญญัติในภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญา / DOC .ก8423ค56 ความสอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายที่มีโทษในทางอาญาและบทบัญญัติในภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544