กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของเอกชน : รายงานการวิจัย / คณะวิจัย ศรีราชา เจริญพานิช ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ศรีราชา วงศารยางกูร
Call no.: KPT3157 .ก93Series: สิ่งพิมพ์ สกศ. ; ลำดับที่ 1/2549Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548Description: 113 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9745598348Subject(s): สถานศึกษาเอกชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายการศึกษา -- ไทยLOC classification: KPT3157 | .ก93
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3157 .ก93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008862113
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3157 .ก93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008862071
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3157 .ก93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008862089
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3148 .ร54 2553 รวมข้อหารือ สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / KPT3150.บ72ก3 2547 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547. KPT3157 .ก93 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของเอกชน : รายงานการวิจัย / KPT3157 .ก93 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของเอกชน : รายงานการวิจัย / KPT3157 .ด67 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 : KPT3157 .ด67 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 : KPT3159.ก23 2544 (ร่าง)พระราชบัญญัติการพลศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม, พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วน ของกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของทบวงการพลศึกษาแห่งชาติ, พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการทบวงการพลศึกษาแห่งชาติ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544