กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน : การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 3 = Roles of justice administration in combating corruption : The Third National Symposium of Justice Administration : 22-23 สิงหาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / [จัดโดย] สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 3 : การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม (ครั้งที่ 3 : 2548 : นนทบุรี)
สำนักงานกิจการยุติธรรม
Call no.: JQ1745.ก55ฉ5 ก6345Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2549Description: 986 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9748213323Other title: Roles of justice administration in combating corruption : Third National Symposium of Justice Administration [Parallel title]Subject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกัน -- การประชุมการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกัน -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง -- การประชุมLOC classification: JQ1745.ก55ฉ5 | ก6345
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก6345 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011287472
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก6345 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011287480
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก6345 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011287415
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก6345 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ยืมออก 31/05/2022 31379011287431
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก6345 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011287464
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55ฉ5 ก956 2559 การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / JQ1745.ก55ฉ5 ก956 2559 การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / JQ1745.ก55ฉ5 ก6334 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต : JQ1745.ก55ฉ5 ก6345 กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน : การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 3 = Roles of justice administration in combating corruption : The Third National Symposium of Justice Administration : 22-23 สิงหาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / JQ1745.ก55ฉ5 ก6345 กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน : การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 3 = Roles of justice administration in combating corruption : The Third National Symposium of Justice Administration : 22-23 สิงหาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / JQ1745.ก55ฉ5 ก6413 บทบาทประชาชนในการต่อต้านคอร์รัปชันยุคใหม่ : JQ1745.ก55ฉ5 ก6424 ภารกิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [และ] วิธีิการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานผลการสัมมนาระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ผู้แทนสถาบันการเงิน ภาคเอกชนและสื่อมวลชนกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544