การคลังและงบประมาณ (Public finance and budgeting).  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Call no.: HJ191.ท92 ส67Publication: กรุงเทพฯ, 2528Description: 2 เล่ม. ตาราง, แผนภูมิSubject(s): การคลังสาธารณะงบประมาณภาษีอากรLOC classification: HJ191.ท92 | ส67
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ยืมออก 31/05/2022 31379003886232
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003886273
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003886265
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003886281
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379003886257
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003886240
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379000425125
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007164552
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000304023
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007196760
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379005716023

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379005570420

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544