การคลังและงบประมาณ (Public finance and budgeting).  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Call no.: HJ191.ท92 ส67Publication: กรุงเทพฯ, 2528Description: 2 เล่ม. ตาราง, แผนภูมิSubject(s): การคลังสาธารณะงบประมาณภาษีอากรLOC classification: HJ191.ท92 | ส67
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ยืมออก 01/02/2022 31379003886232
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003886273
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003886265
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003886281
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379003886257
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003886240
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379000425125
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007164552
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000304023
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007196760
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379005716023

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379005570420

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544