การคลังและงบประมาณ (Public finance and budgeting).

By: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HJ191.ท92 ส67Publication: กรุงเทพฯ, 2528Description: 2 เล่ม. ตาราง, แผนภูมิ.Subject(s): การคลังสาธารณะ | งบประมาณ | ภาษีอากร
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสือสำรอง
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ 31379007164552
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ 31379000304023
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ 31379000425125
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 1 Currently Not Available 31319000211471
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ 31379007196760
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ 31379005716023

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ 31379005570420

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ 31379003886232
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ 31379003886240
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ 31379003886265
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ 31379003886257
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ 31379003886273
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ 31379003886281
รายการจองทั้งหมด: 0

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455