การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองและการศึกษาทางเลือก : รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ / ผู้เรียบเรียงรายงาน สุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์.  (Text) (Text)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองและการศึกษาทางเลือก (2548 : กรุงเทพฯ)
สุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
Call no.: LA1221 .ก623Series: สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 28/2549Publication: กรุงเทพฯ : สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2549Description: 127 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9745598453Subject(s): การศึกษา -- ไทย -- การประชุมสถานศึกษาเอกชน -- ไทย -- การประชุมการศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย -- การประชุมการศึกษา -- การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง -- ไทย -- การประชุมLOC classification: LA1221 | .ก623
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LA1221 .ก623 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011290674
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LA1221 .ก545 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติไทย : ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ตามแนวคิดและหลักการใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / LA1221 .ก554 2548 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบหลากหลาย / LA1221 .ก615 การประชุมการนำเสนอรายงานการปฏิรูปการศึกษา : LA1221 .ก623 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองและการศึกษาทางเลือก : LA1221 .ก624 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ / LA1221 .ก625 การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย : เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 17-18 พฤศจิกายน 2538 ณ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพฯ / LA1221 .ก626 2555 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาด้านการศึกษาและนานาชาติ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544