คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 / ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.  (Text) (Text)

ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
Call no.: KPT3420.ข64 ธ645 2549Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)Description: 227 หน้าISBN: 9742032955Other title: พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง [Spine title]Subject(s): การขายโดยตรง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการตลาดขายตรง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3420.ข64 | ธ645 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3420.ข64 ธ645 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012305059
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3420.ข64 ธ645 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011328680
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3420.ข64 ธ645 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011328698
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3420.ข64 ธ645 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379011328607
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3420.ข64 ธ645 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011328581
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3420.ข64 ธ645 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011328599
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3420.ข64 ธ645 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 12/10/2021 31379011328623
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3420.ข64 ธ645 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011328649
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3405 .ก993 2554 การวิเคราะห์ทางกฎหมายและทางเศรษฐศาสตร์ของการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : KPT3415.A311999 T733 Trade competition laws : KPT3420.ข64 ธ645 คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 / KPT3420.ข64 ธ645 2549 คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 / KPT3420.ข64 ว646 กฎหมายขายตรงกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชร์ลูกโซ่ / KPT3425 .ข24 2558 การส่งเสริมคุณภาพและคุ้มครองอาชีพมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย / KPT3442.ก28 2515 พระราชบัญญัติ, กฎ, คำสั่ง, ประกาศ คำชี้แจง ข้อกำหนด และประกาศคณะปฏิวัติที่เกี่ยวข้อง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544