พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : ทางเลือกกับความเป็นจริง?.  (Computer file) (Computer file)

เชษฐา พวงหัตถ์ | วัฒนา สุกัณศีล | สุริชัย หวันแก้ว | เลิศชาย ศิริชัย | ชลธิรา สัตยาวัฒนา | นลินี ตันธุวนิตย์, 2499- | เฉียบ ไทยยิ่ง | ไชยันต์ รัชชกูล | กนกวรรณ มะโนรมย์ | ธวัช มณีผ่อง | รัตนา โตสกุล | การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพฯ)
Call no.: CDG315Publication: [กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548?]Description: 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: ปรับปรุงจากเอกสารการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2546 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.Subject(s): การมีส่วนร่วมทางสังคม -- ไทยอำนาจ (สังคมศาสตร์) -- ไทยสังคมวิทยา -- วิจัย -- ไทย
Contents:โครงสร้าง-ผู้กระทำการ / เชษฐา พวงหัตถ์ -- โลกาภิวัตน์ / วัฒนา สุกัณศีล -- พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง? / สุริชัย หวันแก้ว -- งานวิจัยภาคใต้ในรอบ 3 ปี : มุมมองด้านการสร้างพลังทางสังคม / เลิศชาย ศิริชัย -- บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคกลาง / ชลธิรา สัตยาวัฒนา, นลินี ตันธุวนิตย์, เฉียบ ไทยยิ่ง -- บทสำรวจงานวิจัยในภาคเหนือ : ข้อคิด ความสำคัญ และนัยทางนโยบาย / ไชยันต์ รัชชกูล -- บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคอีสาน / กนกวรรณ มะโนรมย์, ธวัช มณีผ่อง -- การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง? / หัวหน้าโครงการ สุริชัย หวันแก้ว -- มโนทัศน์เรื่องอำนาจ / รัตนา โตสกุล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG315 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012999596
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG315 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011494714
CD/DVD CD/DVD Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Audio-Visual Materials CDG315 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012024445
รายการจองทั้งหมด: 0

ปรับปรุงจากเอกสารการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2546 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

โครงสร้าง-ผู้กระทำการ / เชษฐา พวงหัตถ์ -- โลกาภิวัตน์ / วัฒนา สุกัณศีล -- พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง? / สุริชัย หวันแก้ว -- งานวิจัยภาคใต้ในรอบ 3 ปี : มุมมองด้านการสร้างพลังทางสังคม / เลิศชาย ศิริชัย -- บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคกลาง / ชลธิรา สัตยาวัฒนา, นลินี ตันธุวนิตย์, เฉียบ ไทยยิ่ง -- บทสำรวจงานวิจัยในภาคเหนือ : ข้อคิด ความสำคัญ และนัยทางนโยบาย / ไชยันต์ รัชชกูล -- บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคอีสาน / กนกวรรณ มะโนรมย์, ธวัช มณีผ่อง -- การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง? / หัวหน้าโครงการ สุริชัย หวันแก้ว -- มโนทัศน์เรื่องอำนาจ / รัตนา โตสกุล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544