พฤติกรรมการรับฟังข่าวสารวิทยุกระจายเสียงและผลที่มีต่อการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยุกระจายเสียงกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป. กลาง) จังหวัดเชียงราย (Use of broadcasting information and its effect on rural development in a Thai village: A case study of 914 broadcasting station National Security Command (N.S.C) in Chieng Rai).  (Text) (Text)

บำรุง สุขพรรณ์, 2486-
Call no.: HE8699.ท9 บ6Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Description: 140, 18 หน้า. ตารางSubject(s): สถานีวิทยุกระจายเสียงกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติการกระจายเสียงทางวิทยุ -- ไทยวิทยุทางการพัฒนาชนบทแม่จัน (เชียงราย)LOC classification: HE8699.ท9 | บ6
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HE8699.ท9 บ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.12 พร้อมให้บริการ
31379003931152
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks HE8699.ท9 บ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.15 พร้อมให้บริการ
31379005241303
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HE8699.ท9 บ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379005889929
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HE8699.ท9 บ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.20 พร้อมให้บริการ
31379005889952
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/64585 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004222411
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/64586 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007904106
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/107410 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005241329
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/185075 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.9 พร้อมให้บริการ
31379005889945
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/8547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.14 พร้อมให้บริการ
31379005241311
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544