ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื้อสีเหลืองถึงผ้าพันคอสีฟ้า : 365 วันแห่งการโค่นล้มระบอบทักษิณ / คำนูณ สิทธิสมาน.  (Text) (Text)

คำนูณ สิทธิสมาน
Call no.: JQ1745 .ค63Publication: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2549Description: 326 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9749460979Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2548-2549LOC classification: JQ1745 | .ค63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1745 .ค63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011315448
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ค63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011315430
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ค63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010298413
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1745 .ค63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011315364
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1745 .ค63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011315380
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ค63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011408938
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Direk Jayanama Library
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1745 .ค63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011408946
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Direk Jayanama Library
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1745 .ค63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011408961
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ค63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011315356
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ค63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011315372
Reserve Book (1 Day) Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter JQ1745 .ค63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ 31379011315398

ร 429

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ค63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011315414
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ค63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011408953
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745 .ค45 ทัศนคติของข้าราชการทหารต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย : JQ1745 .ค56 2554 ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง / JQ1745 .ค56 2554 ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง / JQ1745 .ค63 ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื้อสีเหลืองถึงผ้าพันคอสีฟ้า : 365 วันแห่งการโค่นล้มระบอบทักษิณ / JQ1745 .ค63 ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื้อสีเหลืองถึงผ้าพันคอสีฟ้า : 365 วันแห่งการโค่นล้มระบอบทักษิณ / JQ1745 .ค72 2524 คุณหญิงบำรุงราชบริพาร. JQ1745 .ค73 คู่มือการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544