การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านผู้นำทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และในกำกับของรัฐ = [Development of academic leadership competency model for faculty members in public, private, and public autonomous universities] / อังศินันท์ อินทรกำแหง,  (Text) (Text)

อังศินันท์ อินทรกำแหง
ทัศนา ทองภักดี
Call no.: LB2333 .อ62Series: รายงานการวิจัย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์): ฉบับที่ 103.Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549Description: 175 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749849558Other title: Development of academic leadership competency model for faculty members in public, private, and public autonomous universities [Parallel title]Subject(s): อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา -- การประเมินศักยภาพ -- ไทยการสอนในสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การประเมินผลLOC classification: LB2333 | .อ62
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LB2333 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011316180
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LB2333 .ท3 รายงานสรุปผลการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยส่วนกลางปีการศึกษา 2507-2517. LB2333 .ท653 ทัศนะของนักเรียน นักศึกษาต่อบทบาทของอาจารย์ในโรงเรียนเทคโนโลยีหนองคาย = LB2333 .พ937 2547 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / LB2333 .อ62 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านผู้นำทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และในกำกับของรัฐ = LB2333 .B7 Evaluating teaching effectiveness : LB2333 .G685 2013 Do we still need peer review? : LB2334 .C82 Pension and retirement policies in colleges and universities :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544