การแสดงดนตรีไทย วงพาทย์รัตน์ วงบ้านบางกะปิ [วีดิทัศน์].  (Film) (Film)

วิเชียร เกิดผล | พินิจ สายสุวรรณ | วงพาทย์รัตน์ | วงบ้านบางกะปิ
Call no.: CDS .ก6454Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัย สกว. (การวิจารณ์ 2), 2546Description: 3 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้วNotes: แสดงในการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 1 และการสัมมนาทางวิชาการโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 14-15 มิถุนายน 2546.Subject(s): ดนตรี -- ไทยศิลปิน วงพาทย์รัตน์ ควบคุมวงโดย วิเชียร เกิดผล และวงบ้านบางกะปิ ควบคุมวงโดย พินิจ สายสุวรรณ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDS .ก6454 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011386613
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDS .ก6454 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011386639
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDS .ก6454 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011386654
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDS .ก6454 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011386605
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDS .ก6454 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011386621
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDS .ก6454 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011386647
รายการจองทั้งหมด: 0

แสดงในการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 1 และการสัมมนาทางวิชาการโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 14-15 มิถุนายน 2546.

ศิลปิน วงพาทย์รัตน์ ควบคุมวงโดย วิเชียร เกิดผล และวงบ้านบางกะปิ ควบคุมวงโดย พินิจ สายสุวรรณ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544