ประมวลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการศึกษาประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
Call no.: KPT2064.5254.ฮ8 2549Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการศึกษาประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2549Description: 215 หน้าISBN: 9749762010Subject(s): การแก้ไขรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2064.5254.ฮ8 | 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ8 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011802494
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ8 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011802502
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ8 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379011802510
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ8 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011348050
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ8 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011802387
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ8 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011802395
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ8 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011802411
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ8 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011802437
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ8 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011802478
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ8 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011802486
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2064.5254.ก18 2540 ถกรัฐธรรมนูญ 2540 / KPT2064.5254.ฮ8 2549 ประมวลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. KPT2064.5254.ฮ8 2549 ประมวลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. KPT2064.5254.ฮ8 2549 ประมวลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. KPT2064.5254.ฮ9 น636 ตารางความแตกต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับพุทธศักราช 2550 พร้อมเหตุผลโดยสังเขป / KPT2064.5254.ฮ9 ว64 วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ = [An analytical and comparative study of Thai constitution (B.E.2540) and other Thai significant constitution] / KPT2064.5254.ฮ9 ว64 วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ = [An analytical and comparative study of Thai constitution (B.E.2540) and other Thai significant constitution] /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544