องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส / โดย ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล และ ระพีพรรณ คำหอม.  (Text) (Text)

ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
ระพีพรรณ คำหอม
Call no.: HV4142.55.ก5 ท635Call no.: CDG .ท6438อ22Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2549Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ; 1 ซีดี-รอม : ขาวดำและสี ; 4 3/4 นิ้วISBN: 9749800745 (ล.1)Subject(s): สังคมสงเคราะห์สำหรับคนพิการทางสังคม -- ไทยคนพิการทางสังคม -- สิทธิพลเมือง -- ไทยคนยากจน -- สิทธิพลเมือง -- ไทยคนเร่ร่อน -- สิทธิพลเมือง -- ไทยคนไร้รัฐ -- สิทธิพลเมือง -- ไทยบุคคลผู้พ้นโทษ -- สิทธิพลเมือง -- ไทยกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- ผู้ป่วย -- สิทธิพลเมือง -- ไทยLOC classification: HV4142.55.ก5 | ท635
Contents:ล. 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV4142.55.ก5 ท635 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011384345
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV4142.55.ก5 ท635 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011384386
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV4142.55.ก5 ท635 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011384360
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544