ข้อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านไทย พ.ศ. -- / โดย วิมาน กฤตพลวิมาน.  (Text) (Text)

วิมาน กฤตพลวิมาน
Call no.: KPT3640.ส7 ว64Series: เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา ; เล่มที่ 9Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Description: 94 หน้าISBN: 9744490675Subject(s): กฎหมายสุรา -- ไทยLOC classification: KPT3640.ส7 | ว64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012090206
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012090214
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012090123
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012090149
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012090180
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012090156
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012090164
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011374106
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3633 .อ542 ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการโอนสิทธิเรียกร้อง = KPT3640.ฝ63ก3 2442 กฎหมายฝิ่น คือ พระราชบัญญัติภาษีฝิ่น ศักราช 1232 กฎหมายภาษีฝิ่นเพิ่มเติม ร,ศ, 108 กฎข้อบังคับอากรฝิ่น ร,ศ, 111 กฎข้อบังคับอากรฝิ่น ร,ศ, 114 กฎเพิ่มเติมข้อบังคับทางรถไฟซึ่งเกี่ยวข้องกับอากรฝิ่น ร,ศ, 117 รวมกัน. KPT3640.ส7 ว64 ข้อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านไทย พ.ศ. -- / KPT3640.ส7 ว64 ข้อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านไทย พ.ศ. -- / KPT3640.ส7 อ443 ปัญหาบางประการเกี่ยวกับภาษีสุรา = KPT3640.ส7ก3 2470 กฎหมายสุรา คือ พระราชบัญญัติอากรชั้นใน ศักราช 1248 ประกาศให้ใช้กฎหมายภาษีชั้นใน ศักราช 1250 กฎข้อบังคับอากรสุรา ร.ศ. 111 รวมกัน. KPT3640.ส25 ว436 ปัญหาการประเมินและการอุทธรณ์ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้า =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544