ข้อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านไทย พ.ศ. -- / โดย วิมาน กฤตพลวิมาน.  (Text) (Text)

วิมาน กฤตพลวิมาน
Call no.: KPT3640.ส7 ว64Series: เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา ; เล่มที่ 9Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Description: 94 หน้าISBN: 9744490675Subject(s): กฎหมายสุรา -- ไทยLOC classification: KPT3640.ส7 | ว64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012090206
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012090214
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012090123
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012090149
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012090180
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012090156
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012090164
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3640.ส7 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011374106
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3627.ก352534 ก3 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม / KPT3633 .ป463 ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าอาหารศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร = KPT3633 .อ44 2539 VAT : KPT3640.ส7 ว64 ข้อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านไทย พ.ศ. -- / KPT3640.ส7 ว64 ข้อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านไทย พ.ศ. -- / KPT3640.ส7ก3 2546 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 "ปรับปรุงใหม่" พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบใหม่ และประกาศที่สำคัญ / KPT3640.ส7ก3 2546 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 "ปรับปรุงใหม่" พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบใหม่ และประกาศที่สำคัญ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544