การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะในขั้นตอนพนักงานอัยการ / โดย คัมภีร์ แก้วเจริญ.  (Text) (Text)

คัมภีร์ แก้วเจริญ, 2487-2555-
Call no.: KPT4516 .ค644Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2547Description: 90 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9744491388Subject(s): อาชญากรรมปกขาว -- ไทยการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยการทุจริตทางการเมือง -- ไทยLOC classification: KPT4516 | .ค644
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ค644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012115037
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ค644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012115045
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4516 .ค644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013088423
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4516 .ค644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013088415
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT4516 .ค644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011409035
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT4516 .ค644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011409043
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4516 .ค644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012467750
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .ค644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ยืมออก 01/06/2021 31379012115011
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .ค644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012115029
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4516 .ค36 2560 คดีสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล (พ.ศ. 2543-2557) / KPT4516 .ค56 2558 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 / KPT4516 .ค644 การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : KPT4516 .ค644 การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : KPT4516 .จ63 2556 การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม : KPT4516 .ญ636 2554 การกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทย / KPT4516 .ท56 การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานในประเทศไทยในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : รายงานการศึกษาวิจัย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544