การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานในประเทศไทยในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, พันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์ และคณะ.

By: ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.
Contributor(s): สีหนาท ประยูรรัตน์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT4516 .ท56Publication: นนทบุรี : กระทรวงยุติธรรม, 2548Description: ก-ฎ, 624, 57 หน้า.Notes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): การทุจริต -- ไทย -- การป้องกัน | การติดสินบน -- ไทย -- การป้องกัน | การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกัน | การทุจริต -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ | การติดสินบน -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ | การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ | งานวิจัย / Research | อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (ค.ศ. 2003)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT4516 .ท56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 In Repairing ซ่อมปรีดีฯ 61-2/81 31379011447795
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT4516 .ท56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ 31379011447803
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT4516 .ท56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013088902
รายการจองทั้งหมด: 0
กำลังเรียกดู Sanya Dharmasakti Library ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
KPT4516 .ณ422 2560 โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 : บทความวิชาการ / KPT4516 .ณ423 2560 โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT4516 .ต655 ตัวอย่างคดีนักการเมือง : ภาคปฏิบัติในศาล / KPT4516 .ท56 การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานในประเทศไทยในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : รายงานการศึกษาวิจัย / KPT4516 .ธ63 2561 คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 / KPT4516 .ธ63 2561 คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 / KPT4516 .ธ63 2561 คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455