ประกาศพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดต่างๆ รัชกาลที่ 7.  (Continuing resource) (Continuing resource)

Call no.: KPT12 .ป4657Analytics: Show analyticsPublication: พระนคร, โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2468-2476Description: เล่มPublication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2468-2476.Other title: กฎหมายรัชกาลที่ 7 [Spine title]Subject(s): กฎหมาย -- ไทย -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7LOC classification: KPT12 | .ป4657
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 LAW KPT 1925 489646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014897178
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2469 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008453517
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2471 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013354478
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2472 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012870953
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2468 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008168248
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2468 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008168255
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2468 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008168263
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2468 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008168271
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2469 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008168289
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2469 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008453608
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2469 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008168297
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2470 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008168305
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2470 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008453582
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2470 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008453574
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2470 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008453566
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2470 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008453558
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2471 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008453541
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2471 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008168453
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2471 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008453533
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2471 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167133
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2472 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167158
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2472 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167224
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2472 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167190
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2472 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167208
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2472 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167174
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2472 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167182
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2473 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167166
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2473 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167265
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2473 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167232
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2473 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167216
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2474 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167323
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2474 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167240
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2474 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167299
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2474 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167273
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2475 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167349
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2475 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167307
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2476 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167281
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT12 .ป4657 2476 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008167257
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks ท110 .ป177 2468 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012794849
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 1924 54016 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 มีทั้งตัวบท คำอธิบาย และ อุทาหรณ์ / LAW KPT 1924 651287 โค๊ดอาญา. LAW KPT 1924-1925 651374 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เรียงมาตรา) / LAW KPT 1925 489646 ประกาศพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดต่างๆ รัชกาลที่ 7. LAW KPT 1929 23861 หัวข้อวิธีปฏิบัติการสำหรับศาลในการที่มีบุคคลพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องในคดี. LAW KPT 1929 55565 กฎหมายมฤดก. LAW KPT 1929 652582 พระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช 2472 ; และ, กฎเสนาบดี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช 2472.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544