แนวโน้มการจัดสวัสดิการสังคมในอนาคต : รายงานการวิจัย / โดย ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, 2491-
Call no.: HV400.55 .น85Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Description: 6, 110 แผ่น : ภาพประกอบSubject(s): สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- ไทยLOC classification: HV400.55 | .น85
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV400.55 .น85 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011537520
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV400.55 .น85 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011466092
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV400.55 .น85 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011537504
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HV400.55 .น85 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011537512
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HV400.55 .ค946 2554 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / HV400.55 .ญ636 2553 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด / HV400.55 .ณ422 สวัสดิการสังคมในมิติกินดี อยู่ดี มีสุข มีสิทธิ / HV400.55 .น85 แนวโน้มการจัดสวัสดิการสังคมในอนาคต : HV400.55 .บ33 2554 ล. 2 บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคมสวัสดิการ : HV400.55 .บ33 2554 ล. 2 บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคมสวัสดิการ : HV400.55 .ป63 วรรณกรรมปริทรรศน์และการสังเคราะห์ความรู้ เรื่อง "สวัสดิการชุมชนในประเทศไทย" /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544