อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 / อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ; ฉบับภาษาไทยโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.  (Text) (Text)

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Call no.: K1196.ก35 อ37Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, [2549?]Description: 125, 125 หน้าNotes: แปลจาก: Maritime labour convention, 2006.; มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9749914600Uniform titles: อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล (2549) Subject(s): อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล (2549)ลูกเรือสินค้า -- สถานภาพทางกฎหมายMaritime Labour Convention (2006)Merchant mariners -- Legal status, laws, etcLOC classification: K1196.ก35 | อ37
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks K1196.ก35 อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011484905
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks K1196.ก35 อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011484913
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks K1196.ก35 อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011484921
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks K1196.ก35 อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011484848
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks K1196.ก35 อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011484863
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks K1196.ก35 อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011484871
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/151503 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011484855
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K1188.ก6 ผ98 คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศพร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ / K1188.ค5 ธ562 อนุสัญญาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายซากเรือ = K1188.ก6 ผ98 2540 คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือ (Arrest of seagoing ships) ตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศ พร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ / K1196.ก35 อ37 อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 / K1196.ก35 อ37 อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 / K1196 .ก924 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำของการทำงานบนเรือ = Thai legal problems concerning minimum standards in merchant ships / K1196 .ส643 ปัญหากฎหมายไทยกับการคุ้มครองชั่วโมงการทำงานของแรงงานคนประจำเรือ =

แปลจาก: Maritime labour convention, 2006.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544