พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 [วีดิทัศน์] / กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  (Film) (Film)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Call no.: CDG .พ46396Publication: [นนทบุรี] : กรม, [2547?]Description: 1 ซีดี-รอม (58 นาที, 35 วินาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้วSubject(s): การประกอบวิชาชีพเวชกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายการแพทย์ -- ไทยแพทย์แผนโบราณ -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .พ46396 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 ห้ามยืม 31379011486850
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .พ46396 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 ห้ามยืม 31379011582757
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .พ46396 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 ห้ามยืม 31379011582765
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .พ46396 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 ห้ามยืม 31379011486868
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials CDG .พ46396 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 ห้ามยืม 31379011486827
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials CDG .พ46396 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 ห้ามยืม 31379011486835
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials CDG .พ46396 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 ห้ามยืม 31379011486843
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials CDG .พ46396 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 ห้ามยืม 31379011582740
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .พ46396 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011486751
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .พ46396 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011486769
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .พ46396 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379011486777
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials CDG .พ46396 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 ห้ามยืม 31379011486819
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
CDG .พ3542ป622 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคา SET50 index futures / CDG .พ3543ก64 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟคั่วสดของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / CDG .พ3545ก64 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ในการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 ก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ทดแทนน้ำมันเบนซิน 95 / CDG .พ46396 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 CDG .ภ63ก643 การประเมินผลการดำเนินงานและศึกษาปัจจัยที่กำหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) / CDG .ภ656ก645 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ : CDG .ม663ค94 โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในประเทศไทย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544