การพัฒนามาตรการทางเลือกเพื่อใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์และการฉ้อฉลทุจริตในการบริหารจัดการนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 = Research project on improvement of alternative measures against the market abuses and corporate frauds under the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / หัวหน้าโครงการ พงศกร จันทรศัพท์ ; รองหัวหน้าโครงการ ชัชชม อรรฆภิญญ์ ; คณะผู้วิจัย ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

พงศกร จันทรศัพท์
ชัชชม อรรฆภิญญ์, 2499- | ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์
Call no.: KPT1064 .พ25Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด, 2549Description: ก-จ, 174, [31] หน้าISBN: 9749772105Other title: Research project on improvement of alternative measures against the market abuses and corporate frauds under the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) [Parallel title]Subject(s): หลักทรัพย์ -- ไทยการฉ้อโกงหลักทรัพย์ -- ไทยLOC classification: KPT1064 | .พ25
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1064 .พ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011481497
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1064 .พ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011573418
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2006 490363 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014442470
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1064 .พ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011599835
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2005 508426 รวมกฎหมายประจำปี / LAW KPT 2005 619393 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้อกำหนด ข้อบังคับ คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ปี พ.ศ. 2544-2548 / LAW KPT 2006 466373 สรรหาสาระวิธีพิจารณาความแพ่ง / LAW KPT 2006 490363 การพัฒนามาตรการทางเลือกเพื่อใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์และการฉ้อฉลทุจริตในการบริหารจัดการนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 = LAW KPT 2006 508426 รวมกฎหมายประจำปี / LAW KPT 2006 508426 รวมกฎหมายประจำปี / LAW KPT 2006 510382 คู่มือสำหรับตุลาการในการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544