การบันทึกรายงานในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ โดย นิภา ส. ตุมรสุนทร, ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และ สุวพร แพทยานนท์.  (Text) (Text)

นิภา ตุมรสุนทร
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | สุวพร แพทยานนท์
Call no.: HV31 .น6Publication: กรุงเทพฯ, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Description: 147 หน้าSubject(s): สังคมสงเคราะห์การเขียนรายงานLOC classification: HV31 | .น6
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV31 .น6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000760232
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV31 .น6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000760265
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/128868 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004258589
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/129327 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004224045
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/129556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004224060
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186067 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004224029
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/13767 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004258605
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
2555/186064 พระบรมราโชวาทและพระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ปาฐกถาเรื่องเงินตราสยามของ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์. 2555/186065 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (Theory and practice in social work). 2555/186066 การสังคมสงเคราะห์กับการให้การปรึกษา / 2555/186067 การบันทึกรายงานในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 2555/186068 มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2555/186069 อักษรไทย. 2555/186071 รายงานและบทความการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง ปัญหาสิ่งเสพติดให้โทษ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544