คู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / ชาญชัย แสวงศักดิ์.  (Computer file) (Computer file)

ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-
Call no.: CDG .ช6286ค74Publication: กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลปกครอง, 2547Description: 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: ความต้องการของระบบ: หน่วยความจำ (RAM) 64 MB; CD-ROM; ค่าความละเอียดจอภาพ 800 x 600, 16 bit (สี); Windows 98 ขึ้นไป.; พร้อมด้วยต้นฉบับในรูปแบบเอกสาร PDF.Subject(s): หน้าที่พลเมืองสิทธิพลเมือง -- ไทยเสรีภาพ
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ช6286ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 ห้ามยืม 31379011480911
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ช6286ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 ห้ามยืม 31379011480929
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ช6286ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011480788
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ช6286ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011480796
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ช6286ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379011480804
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ช6286ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 ห้ามยืม 31379011480812
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG .ช6286ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 ห้ามยืม 31379011480903
CD/DVD CD/DVD Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Audio-Visual Materials CDG .ช6286ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 ห้ามยืม 31379011480853
CD/DVD CD/DVD Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Audio-Visual Materials CDG .ช6286ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 ห้ามยืม 31379011480861
CD/DVD CD/DVD Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Audio-Visual Materials CDG .ช6286ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 ห้ามยืม 31379011480879
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG .ช6286ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 ห้ามยืม 31379011480820
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG .ช6286ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 ห้ามยืม 31379011480838
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG .ช6286ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 ห้ามยืม 31379011480846
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
CDG .ก64484 2549 การสำรวจแรงงานนอกระบบ / CDG .ก64484 2550 การสำรวจแรงงานนอกระบบ / CDG .ค9445 โครงการวิจัยประเมินผลจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา CDG .ช6286ค74 คู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน CDG .ช7356 ชุดผลงานวิจัยเด่น 10 ปี สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า CDG .ท625ก64 การสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ CDG .ท625ถ54 ถ้อยแถลง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในวาระที่รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินครบ 4 ปี วันที่ 5 มกราคม 2548 ; พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทยร่วมรายการถึงลูกถึงคน วันที่ 5 มกราคม 2548

ความต้องการของระบบ: หน่วยความจำ (RAM) 64 MB; CD-ROM; ค่าความละเอียดจอภาพ 800 x 600, 16 bit (สี); Windows 98 ขึ้นไป.

พร้อมด้วยต้นฉบับในรูปแบบเอกสาร PDF.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544