เจาะข่าวนโยบายสาธารณะ / บรรณาธิการ อรุณี เอี่ยมสิิริโชค.  (Text) (Text)

อรุณี เอี่ยมสิิริโชค
Call no.: JQ1745.ก55น4 จ72Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, 2549Description: 306 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749468708Subject(s): นโยบายของรัฐ -- ไทยผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว -- ไทยLOC classification: JQ1745.ก55น4 | จ72
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 จ72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012857844
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 จ72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011680049
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 จ72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011680056
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 จ72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011680072
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 จ72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011680080
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 จ72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011680098
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 จ72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011680106
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55น4 ค65 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภา วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2539. JQ1745.ก55น4 ค658 คำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา 2475-2543 / JQ1745.ก55น4 ค943 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ : JQ1745.ก55น4 จ72 เจาะข่าวนโยบายสาธารณะ / JQ1745.ก55น4 จ72 เจาะข่าวนโยบายสาธารณะ / JQ1745.ก55น4 จ715 2543 ทัศนคติของราชการและภาคเอกชนต่อนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทของรัฐบาล = JQ1745.ก55น4 ฐ636 การวิเคราะห์นโยบายสังคมของรัฐภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544