สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมบำรุงรักษา ใช้ และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46, 56 และ 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

By: กิตติศักดิ์ ปรกติ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT2460 .ก963Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2550Description: 12, 211 หน้า.ISBN: 9789742885199; 9789747725452.Other title: สิทธิชุมชน [Cover title].Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทย | ชุมชน | ทรัพยากรธรรมชาติร่วม -- ไทย -- การจัดการ -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379011211167
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ 31379011539385
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ 31379011539393
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ 31379011539401
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ 31379011211027
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ 31379011706430
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ 31379011706448
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ 31379011706455
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ 31379011706463
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ 31379011706471
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 35 พร้อมให้บริการ 31379011219699
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 36 พร้อมให้บริการ 31379011219707
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 ยืมออก 05/03/2019 31379011539252
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ 31379011830149
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 37 พร้อมให้บริการ 31379012468576
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 32 พร้อมให้บริการ 31379011830222
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ยืมออก 04/03/2019 31379011539286
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ยืมออก 07/03/2019 31379011539302
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 ยืมออก 27/02/2019 31379011539328
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 ยืมออก 26/02/2019 31379011830164
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ 31379011830172
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ 31379011830180
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ 31379011830198
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ 31379011830206
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 33 พร้อมให้บริการ 31379011988111
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books KPT2460 .ก963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 34 พร้อมให้บริการ 31379011988129
รายการจองทั้งหมด: 0
กำลังเรียกดู Sanya Dharmasakti Library ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
KPT2460 .ก963 สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมบำรุงรักษา ใช้ และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46, 56 และ 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / KPT2460 .ก963 สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมบำรุงรักษา ใช้ และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46, 56 และ 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / KPT2460 .ก963 สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมบำรุงรักษา ใช้ และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46, 56 และ 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / KPT2460 .ก963 สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมบำรุงรักษา ใช้ และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46, 56 และ 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / KPT2460 .ก9415 2554 กฎหมายพิเศษฉบับสอบ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม / KPT2460 .ข54 ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวิเคราะห์ขอบเขตสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : เอกสารประกอบการสัมมนาการศึกษาวิจัยเรื่อง กฎหมายที่มีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ วันที่ 8-10 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมชมวิว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / KPT2460 .ข263 การยกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล = The invocation of constitutional rights or liberties to the courts /

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455