กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย ครั้งที่ 7 : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 23 และศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร / จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส กฎหมายตราสามดวง : ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดก ระยะที่ 2.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 7 : การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องกฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย (ครั้งที่ 7 : 2549 : หอสมุดแห่งชาติ)
จักรฤทธิ์ อุทโธ | สยาม ภัทรานุประวัติ | อนันท์ธนา เมธานนท์ | กรรณิการ์ ถนอมปัญญารักษ์ | กฤษฎา บุณยสมิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | โครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว. "กฎหมายตราสามดวง : ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก" ระยะที่ 2
Call no.: KPT449.3 .ก64Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2549Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): กฎหมายตราสามดวง -- การประชุมLOC classification: KPT449.3 | .ก64
Contents:ล. 1. ทินนามข้าราชการในกฎหมายตราสามดวง : การจัดทำดัชนีค้นคว้าและการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบข้าราชการไทย : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ / นักวิจัย จักรฤทธิ์ อุทโธ ; ทินนามในกฎหมายตราสามดวง : ธรรมเนียมการตั้งและความหมายเชิงนิรุกติประวัติ : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ / นักวิจัย สยาม ภัทรานุประวัติ ; ข้าราชการตุลาการในระบบยุติธรรมอยุธยาและเวียดนามโปราณ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตราสามดวงและประมวลกฎหมายราชวงศ์เล : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ / นักวิจัย อนันท์ธนา เมธานนท์ ; วิถีชีวิติชาวบ้านไทย : ภาพสะท้อนจากกฎหมายตราสามดวง : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ / นักวิจัย กรรณิการ์ ถนอมปัญญารักษ์ -- ล. 2. พระไอยการลักษณรับฟ้อง / กฤษฎา บุณยสมิต.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-งานวิจัยคณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT449.3 .ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379011507788
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT449.3 .ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379011507796
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. ทินนามข้าราชการในกฎหมายตราสามดวง : การจัดทำดัชนีค้นคว้าและการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบข้าราชการไทย : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ / นักวิจัย จักรฤทธิ์ อุทโธ ; ทินนามในกฎหมายตราสามดวง : ธรรมเนียมการตั้งและความหมายเชิงนิรุกติประวัติ : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ / นักวิจัย สยาม ภัทรานุประวัติ ; ข้าราชการตุลาการในระบบยุติธรรมอยุธยาและเวียดนามโปราณ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตราสามดวงและประมวลกฎหมายราชวงศ์เล : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ / นักวิจัย อนันท์ธนา เมธานนท์ ; วิถีชีวิติชาวบ้านไทย : ภาพสะท้อนจากกฎหมายตราสามดวง : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ / นักวิจัย กรรณิการ์ ถนอมปัญญารักษ์ -- ล. 2. พระไอยการลักษณรับฟ้อง / กฤษฎา บุณยสมิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544