ความตกลงในการยกเว้นไม่นำบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. 1980 มาับังคับใช้แก่สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ = An agreement to exclude the application of the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 to international sale contracts / โดย วิริยะ อรุณเพชรฤทัย.  (Text) (Text)

วิริยะ อรุณเพชรฤทัย
Call no.: K1030 .ว646Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Description: 6, 107 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Other title: Agreement to exclude the application of the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 to international sale contracts [Parallel title]Subject(s): สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1980)การขัดกันแห่งกฎหมาย -- ซื้อขายLOC classification: K1030 | .ว646
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1030 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011518215
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1030 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011518199
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1030 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011518207
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K1030 .พ63 ปัญหาการขัดกันของ คำเสนอ-สนองในการซื้อขายระหว่างประเทศ = K1030 .ภ634 การนำธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้ามาใช้กับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ตามมาตรา 9 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ = Application of trade usages to international sales under Article 9 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG) / K1030 .ร46 การบังคับใช้อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. 1980 ตามมาตรา (1)(b) = K1030 .ว646 ความตกลงในการยกเว้นไม่นำบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. 1980 มาับังคับใช้แก่สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ = K1034 .ช625 การโอนความเสี่ยงภัยในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. 1980 = K1042 .จ736 หลักกฎหมายเกี่ยวกับเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาในทางการค้้าระหว่างประเทศ = Impediments to non-performance in international trade / K1054 .ป46 2536 ประมวลความรู้เรื่องตราสารหนี้ /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544