กฎหมายกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ = Law on governing the international carriage of dangerous goods by road / โดย ปิติพงษ์ โชติมานนท์.  (Text) (Text)

ปิติพงษ์ โชติมานนท์
Call no.: K3663 .ป636Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: 8, 212 แผ่นOther title: Law on governing the international carriage of dangerous goods by road [Parallel title]Subject(s): สารอันตราย -- การขนส่ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับสารอันตราย -- การขนส่ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: K3663 | .ป636Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks K3663 .ป636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011521110
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
K3641.ก48 2530 ท94 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข กับ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดให้โทษ/ K3641.ก48 2532 ท95 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทกอร์ปด้วย พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 แก้ พ.ศ. 2528 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข คำพิพากษาฎีกา "ตัวอย่างคดี" / K3663.ก48 2543 ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย ฉบับภาษาไทย / K3663 .ป636 กฎหมายกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ = Law on governing the international carriage of dangerous goods by road / K3663 .ป636 กฎหมายกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ = Law on governing the international carriage of dangerous goods by road / K3663 .ร625 2555 กฎหมายกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางรถไฟ / K3664 .น656 หลักการและปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดนตามอนุสัญญาบาเซล ค.ศ. 1989 และพิธีสารบาเซล ค.ศ. 1999 =

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544