สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย [วีดิทัศน์] / คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย เสนอ ; อำนวยการผลิต กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.  (Continuing resource) (Continuing resource)

คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย | กรมศิลปากร. สำนักงานเลขานุการกรม. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Call no.: CDG295Analytics: Show analyticsPublication: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2550-Description: ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้วNotes: ปี 2551, 2552, 2553 ใช้ชื่อ: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2550-.Subject(s): เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG 2009 491710 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012346699
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG295 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011582773
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG295 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013037958
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG295 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012992559
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG295 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011532653
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
CDG294 2554 รายงานธุรกิจประกันภัยไทย CDG295 2550 สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย CDG295 2551 สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย CDG295 2553 สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย CDG296 The Glory of Korea, the glory of the world CDG297 รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 : CDG298 2551 รายงานประจำปี /

ปี 2551, 2552, 2553 ใช้ชื่อ: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย.

ตั้งแต่ปี 2555 ทำแยก Bib

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544