คู่มือแนวทางการดำเนินการในการบริการที่อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Call no.: JQ1745 .ค746 2548Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 98 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749871308Subject(s): ปฏิบัติการสำนักงานราชการ -- ไทยส่วนราชการ -- ไทย -- การจัดการไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1745 | .ค746 2548
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ค746 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011537595
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745 .ค723 2552 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี = JQ1745 .ค726 คู่มือการดำเนินการจัดระบบบริการสำหรับงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ / JQ1745 .ค728 คู่มือการวางแผนและบริหารโครงการสำหรับส่วนราชการ / JQ1745 .ค746 2548 คู่มือแนวทางการดำเนินการในการบริการที่อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน / JQ1745 .ค756 2551 คู่มือหรือแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวงที่เป็นระดับนโยบาย / JQ1745 .ค947 2551 โครงการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐและการจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ : JQ1745 .ค949 2539 โครงการปรับภาคราชการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ : รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544