กฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.  (Text) (Text)

อำนาจ วงศ์บัณฑิต
Call no.: KPT3127 .อ63 2550Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 624 หน้าISBN: 9789742885236Subject(s): กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- ไทยLOC classification: KPT3127 | .อ63 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011660538
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 ยืมออก 16/04/2021 31379011665354
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 ยืมออก 29/04/2021 31379011665362
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379011665305
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011665222
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011665230
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011665263
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011665271
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011665289
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011665297
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3127.ก28 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / KPT3127.ก28 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / KPT3127 .ค74 คู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม / KPT3127 .อ63 2550 กฎหมายสิ่งแวดล้อม / KPT3135.ก28 2537 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พร้อมกฎกระทรวง / KPT3135.ก28 2537 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พร้อมกฎกระทรวง / KPT3138 .ว65 2543 คำอธิบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544